صفحه اصلی /کشاورزی و منابع طبیعی / تنش های محیطی در علوم زراعی
 
 
Language
منوی کاربران
 
فایل نحوه نگارش مقاله
فایل تعهدنامه
ارسال مقاله
درباره مجله
خروجی RSS
اعضای هیات تحریریه
 
ورود کاربران
 
: کد کاربری
: کلمه عبور
 
 

ایجاد یک حساب کاربری جدید

<< رمز عبور را فراموش کرده ام >>


جستجو
تنش های محیطی در علوم زراعی
دو فصلنامه علمی - پژوهشی : نوع نشریه
2228-7604 : شاپا چاپی
2383-3084 : شاپا الکترونیکی
دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند : صاحب امتیاز
مجید جامی الاحمدی : مدیر مسئول
دکتر محمد کافی : سردبیر
مهندس مسعود خزاعی : مدیر داخلی
056-32254041 : تلفن نشریه
056-32254050 : فکس
escs@birjand.ac.ir : ایمیل نشریه
بیرجند- کیلومتر 5 جاده کرمان- پردیس امیرآباد- دانشگاه کشاورزی دانشگاه بیرجند- دبیرخانه نشریات علمی- نشریه تنش های محیطی در علوم زراعی صندوق 97175/331 : آدرس
 

 

این مجله در پایگاه های زیر نمایه می شود

 

اخبار و اطلاعیه ها

تغییر سامانه نشریه
به اطلاع کلیه نویسندگان مقالات می رساند که از این تاریخ، پذیرش مقالات از طریق سامانه جدید مجله به آدرس http://escs.birjand.ac.ir صورت می پذیرد. بدیهی است اموز مربوط به مقالاتی که تا آن موقع از طریق سامانه حاضر ارسال شده اند از طریق همین سامانه انجام خواهد شد و در صورت هر نوع تغییری مراتب به اطلاع نویسندگان خواهد رسید


سایر شماره های منتشر شده

سال 1394 جلد 8 شماره 2

فهرست مطالب
تأثیر محدودیت منابع فتوسنتزی و تنش کم آبی پس از گرده افشانی بر سرعت پر شدن دانه، فتوسنتز و تبادلات گازی ارقام گندم نان 131-147
مجید عبدلی، محسن سعیدی، سعید جلالی-هنرمند، سیروس منصوری فر، محمد اقبال قبادی
بازدید 1529

تأثیر ميزان بذر بر عملكرد دانه و برخي ويژگي‌هاي زراعي كلزا در کشت بهاره تحت شرايط ديم 149-158
مسعود اسکندری تربقان، مهرنوش اسکندری تربقان
بازدید 1100

اثر اسید سالیسیلیک و اسپرمین بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه کرچک (Ricinus communis L.) تحت شرایط تنش خشکی 159-167
زهرا ایزدی، محمود رضا تدین
بازدید 1225

بررسی برخی صفات کمّی و کیفی چغندرقند در پاسخ به محلول‌پاشی متانول و تنش خشکی 169-178
ایمان نادعلی، مهرداد یارنیا، فرزاد پاک‌نژاد، فرهاد فرح وش
بازدید 1077

تأثیر رقابت خلّر (Lathyrus sativus L.) و تاج‌خروس وحشی (Amaranthus retroflexus L.) تحت شرایط تنش کم آبی 179-189
محمدجواد بابائی زارچ، مجید جامی الاحمدی، غلامرضا زمانی، فرزانه گلستانی فر
بازدید 1134

مطالعه روابط بين صفات زراعي برنج در شرایط غرقاب و تنش خشکی 191-204
مسعود گلسرخي، عباس بياباني،‌ حسين صبوري، مجيد محمد اسمعيلي
بازدید 1349

ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ‌های برنج در مرحله گیاهچه‌ای 205-216
پرهام نیک‌سیر، سعید نواب‌پور، حسین صبوری، حسن سلطانلو
بازدید 1480

گزینش مهم‌ترین صفات مؤثر بر عملکرد آفتابگردان در دو شرایط آبیاری نرمال و تنش در منطقه بیرجند 217-231
محمد ضابط، علیرضا صمد زاده، علی شوروزدی
بازدید 1056

بررسی تنوع ژنوتیپ‌های تست کراس چغندرقند برای صفات گیاهچه ای و مزرعه‌ای در شرایط تنش خشکی 233-247
سمیرا سراوانی، علیرضا سبحانی، مسعود احمدي
بازدید 1005

شناسایی لاین‌های متحمل به تنش خشکی در گندم نان 249-258
فاطمه محمدی، قاسم محمدی نژاد، بابک ناخدا
بازدید 1358

ارزیابی ژنوتیپ‎های یولاف زراعی (Avena sativa L.) با استفاده از شاخص‎های تحمل خشکی 259-272
صحبت بهرامي نژاد، رضوان کشوری، رضا اميري
بازدید 1022

اثر تنش شوری بر برخی صفات بیوشیمیایی و مرفولوژیکی سه ژنوتیپ گندم نان 273-283
آمنه قاسمی مصرمی، سعید نواب پور، احد یامچی، سعداله هوشمند
بازدید 1209

تأثیر تنش شوری بر عملکرد کیفی و کمی لاین‌های امیدبخش جو 285-295
معصومه حسینی ابراهیمی، آرمان آذری، سید علی طباطبایی، شهاب مداح حسینی
بازدید 963

تأثیر سطوح شوری آب آبیاری با NaCl بر فیلوکرون و سرعت ظهور برگ ارقام جو 297-306
رئوف سیدشریفی، حمید نظرلی
بازدید 967

بررسی تأثیر سطوح مختلف سالیسیلیک اسید بر بهبود رشد و برخی شاخص‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی نیشکر (Saccharum officinarum L.) تحت تنش شوری 307-317
فاطمه چهارلنگ بدیل، مهرشاد براری، محمود شمیلی، زهرا طهماسبی
بازدید 1118

تأثیر غلظت‌های مختلف پاکلوبوترازول بر کاهش اثرات تنش یخ‌زدگی در دو توده کوشیا (Kochia scoparia) 319-334
علی کمندی، احمد نظامی، محمد کافی، جعفر نباتی
بازدید 1088

گزارش علمي كوتاه: تأثیر تنش های شوری و خشکی بر قابلیت جوانه زنی ریزوم های علف هرز سمج حلفه ((Imperata cylindrica (L.) Beauv 335-338
حیدر حمیداوی، سید وحید اسلامی، مجید جامی الاحمدی
بازدید 979

گزارش علمي كوتاه: مطالعه تغییرات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی گل گاوزبان (Echium amoenum Fisch. & Mey.) تحت تنش خشکی 339-343
الهام رمضانی، مهدی قاجار سپانلو، حسنعلی نقدی بادی
بازدید 992

گزارش علمي كوتاه: ارزیابی تحمل خشکی ژنوتیپ‌های کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از شاخص های مقاومت به خشکی 345-348
علیرضا زبرجدی، عسگر سرتیپ، عبداله نجفی، عباس رضایی زاد
بازدید 1011

تصویر روی جلد
تصویر پشت جلد
سایر شماره های منتشر شده